Pitolisant

Narcolepsy/Cataplexy (adults)

Phase I0%

Phase II0%

Phase III0%

MA - Phase IV0%

Narcolepsy/Cataplexy (paediatric population)

0%

0%

0%

0%

Obstructive Sleep Apnoea

0%

0%

0%

0%

BP1.3656

Alcohol use disorder

Phase I0%

Phase II0%

Phase III0%

MA - Phase IV0%

Post-stroke fatigue

0%

0%

0%

0%

BP1.4979

Restless legs syndrome

Phase I0%

Phase II0%

Phase III0%

MA - Phase IV0%

Bulimic hyperphagia

0%

0%

0%

0%

BP1.7881

Eosinophilic oesophagitis

Phase I0%

Phase II0%

Phase III0%

MA - Phase IV0%

Atopic dermatitis

0%

0%

0%

0%

Adrenaline new formulation

Anaphylaxis

Phase I0%

Phase II0%

Phase III0%

MA - Phase IV0%